02 - 07 - 2021 (Saturday) H. 20:15

 

Will perform:

Julian Gembalski

 

Repertoir: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantasia „Komm, Heiliger Geist,
Herre Gott“ BWV 651 Fantasia C-dur (niedokończona) – z improwizacją,
BWV 573

Album Sapieżyńskie – Wileńska Tabulatura Organowa z XVII wieku
Ricercar XIII
Ricercar XIV

Julian Gembalski (1950)
Fantazja choralowa na temat piesni maryjnej (improwizacja)

Jean-Francois Dandrieu (1684-1740)
Offertoie pour le Jour de Paques

Julian Gembalski
Sonata da chiesa a tre movimenti (improwizacja)

Julian Gembalski (1950) - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman). Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ponad 50 płyt. Obok działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Autor licznych publikacji z zakresu historii i konserwacji organów oraz problematyki improwizacji i praktyki wykonawczej. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia, nagroda „Lux ex Silesia”. Odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie do 2020 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swej uczelni. Jest założycielem pierwszego w Europie środkowej muzeum organów. Od wielu lat Archidiecezjalny Wizytator organów i organistów.

Promoters

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA